COVID-19 : wwoofing mogelijk met inachtneming van de huidige maatregelen

 • Je doet aan biologische landbouw, om in je eigen behoeften en/of die van je familie te voorzien, of je produceert voor verkoop...
 • Je kiest voor een duurzame levenswijze, bijvoorbeeld door het gebruik van hernieuwbare energie, ecologische bouwtechnieken...
 • Je kan af en toe een helpende hand gebruiken bij je projecten...
 • Je wil graag je kennis delen met geïnteresseerden van over de hele wereld...

In dat geval… word een Whost !

Gelieve volgende praktische richtlijnen en afspraken te lezen, vooraleer je beslist om je in te schrijven als Whost in België.

Het ontvangen van vrijwilligers die werkelijk geïnteresseerd zijn in het leren over de voordelen van de biologische landbouw en duurzaam leven

De vrijwilligers die je ontvangt, bieden je hun tijd en hun hulp aan omdat ze geïnteresseerd zijn in en meer willen leren over je werk en je manier van leven. Het is in elk geval op basis van die voorwaarde dat WWOOF Belgium leden inschrijft. Zij die een andere motivatie hebben, worden aangeraden beroep te doen op andere meer geschikte diensten.

Het krijgen van de gepaste uren hulp in ruil voor je gastvrijheid

Zich engageren voor WWOOF betekent deelnemen aan een uitwisseling : WWOOFers zullen je een aantal, vooraf afgesproken, uren helpen in ruil voor het onderdak, de maaltijden en de leermogelijkheden die je hen biedt. Het aantal uren zou redelijk moeten zijn - 20 tot 35 uren hulp per 5 of 6 dagen in de week is aangeraden.

De mogelijkheid te hebben om te kiezen welke vrijwilligers je ontvangt

Je hebt volledig het recht om te kiezen welke WWOOFers je ontvangt en hen aan te geven voor welke periode ze bij je kunnen verblijven. Het is niet nodig om je voor deze keuze te verantwoorden.

Ten allen tijde behandeld te worden met respect

De relatie Whost-WWOOFer is gebaseerd op vertrouwen, wederzijds respect en een gevoel van gelijkwaardigheid. Een WWOOFer is geen ondergeschikte. Als er op een bepaald moment een misverstand zou zijn, twijfel er dan niet aan een open en eerlijk gesprek aan te gaan.

Het recht te hebben om opmerkingen of klachten te uiten tegenover WWOOF Belgium wanneer je het gevoel hebt dat er niet aan deze verwachtingen wordt voldaan

WWOOF Belgium wacht ongeduldig om meer te vernemen over je positieve en negatieve ervaringen. Op die manier kunnen we onze dienstverlening verbeteren. Om het netwerk optimaal te laten functioneren is het nodig om tijdige maatregelen te kunnen treffen.

Dat je met de WWOOFers voor hun aankomst onderhandelt over de noden en verwachtingen van beide partijen

Omdat je profiel slechts een beknopte beschrijving is van je activiteiten, is het essentieel om alle vragen van een potentiële WWOOFer te beantwoorden. Daartegenover staat dat je zelf ook deze persoon kan bevragen over alle zaken die je nuttig lijken. Het is belangrijk dat er geen misverstanden zijn over het soort werk dat wordt voorgesteld, het aantal uren werk per dag en per week, het verblijf en de maaltijden.

Dat je aangepast voedsel en drank aanbiedt aan WWOOFers

In je profiel dien je aan te geven of je kan tegemoet komen aan de voedselwensen van vegetariërs, veganisten of van zij die vlees wensen te eten. Het is aangeraden dat jij en de WWOOFers overeen zijn gekomen welk soort regime er wordt gevolgd. Jij kan de maaltijd die je aanbiedt zelf bereiden met je eigen of aangekochte producten. Maar het is niet verplicht dat het altijd zo hoeft te gaan. De WWOOFer kan ook zelf zijn/haar eigen maaltijd bereiden. Dit alles is overeen te komen. Nochtans, om een aangename samenwerking te bevorderen, is het goed dat de maaltijd kan gedeeld worden aan de familietafel.

Dat je je kennis wil overdragen aan WWOOFers

Op een manier dat ze je dankbaar zullen zijn voor de nieuwe praktische ervaring die je hen geboden hebt in de biologische landbouw en in andere ecologische duurzame praktijken.
Het kan gaan om tuinieren, ecologisch bouwen, het zorgen voor dieren, het bewaren of bereiden van voedsel uit de tuin en nog veel meer.

Een WWOOFer zal kiezen om je hulp te bieden omdat hij/zij meer wil weten over je werk en je methodes en, maar ook over je levenswijze. Het is dus belangrijk dat je aanwezig en beschikbaar kan zijn voor hem/haar.

Dat je alle berichten van WWOOFers beantwoordt binnen een redelijke termijn en dat je hen snel op de hoogte brengt als je afspraken dient te wijzigen of te annuleren

Je dient te antwoorden op alle berichten van WWOOFers binnen de week (of maximum twee weken), zelfs al is enkel om te zeggen ‘Het spijt ons, maar we hebben momenteel je hulp niet nodig’. Als je hebt toegezegd om een WWOOFer te ontvangen, en je kan om welke reden dan ook hem/haar toch niet ontvangen, dan dien je dat hem/haar zo snel mogelijk te laten weten. De WWOOFers moeten vaak verschillende regelingen treffen (zoals vakantie aanvragen, tickets boeken, …) en het is erg frusterend en incorrect voor hen als ze lang moeten wachten op een antwoord of zelfs geen antwoord ontvangen.

WWOOF Belgium moet strikt zijn op dit punt en we moedigen onze WWOOFers aan om ons op de hoogte te brengen als een Whost niet antwoordt op hun berichten of hen niet op de hoogte brengt over een wijziging van de plannen. De betreffende Whosts zullen door ons gecontacteerd worden en als na waarschuwing er niets verandert, kan hun lidmaatschap van WWOOF Belgium worden ingetrokken. Wij moedigen eveneens aan dat Whosts die te lang moeten wachten alvorens een antwoord te krijgen van een WWOOFer (meer dan 2 weken), geen antwoord krijgen of niet op de hoogte zijn gebracht van een verandering van de plannen, ons contacteren zodat wij de gepaste maatregelen kunnen nemen.

Dat je een warm, droog, net en veilig verblijf aanbiedt aan de WWOOFers

Het verblijf kan variëren van een tent tot een logeerkamer in je huis, het kan gaan om een caravan, een yurt, een slaapzaal, etc. In je profiel dien je aan te geven welk soort van verblijf je aanbiedt. Omdat dit kan variëren doorheen de verschillende seizoenen en afhankelijk is van het werk, is het aangewezen om dit te verduidelijken aan de WWOOFers voor hun komst.

Dat je gebruik maakt van biologische landbouwmethoden en van methoden die het natuurlijk evenwicht respecteren

Je kan enkel Whost worden als je gebruik maakt van biologische landbouwmethoden en kiest voor een duurzame levenswijze. Als dat niet het geval is, zijn er andere organisaties die beter geschikt zijn om je te helpen met het vinden van de hulp die je nodig hebt (vb. Workaway).

Dat je WWOOFers een veilige omgeving kan verzekeren, en hen niet vraagt gevaarlijke taken op te nemen of gevaarlijke machines te bedienen

Het spreekt voor zichzelf dat de WWOOFer geen risico’s moet nemen die hij/zij zelf zou kunnen onderschatten. Dat kunnen gevaarlijke taken zijn (vb. in een boom klimmen) of machines gebruiken die een zekere ervaring verreisen (vb. kettingzaag, tractor, …)

De algemene regel is om elk risico op een verwonding of een ongeval te beperken en om nooit aan een WWOOFer te vragen een taak op zich te nemen die je zelf niet doet omwille van veiligheidsredenen.

Dat je goed verzekerd bent

WWOOF Belgium biedt geen verzekeringsgaranties aan voor de Whosts. Je moet dus zeker zijn dat je verzekering voldoende dekkend is.

Dat je een open ingesteldheid hebt in contacten met personen van een andere cultuur

Het kan zijn dat er culturele, politieke, religieuze of andere verschillen zijn tussen Whost en WWOOFer. Deze kunnen beschouwd worden als een mooie kans om te ontsnappen aan onze vrees en vooroordelen en hoeven als dusdanig de band van vertrouwen en respect niet te schaden. Het is belangrijk om te leren leven met onze verschillen, en vooral om bewust te zijn van de culturele gevoeligheden.

Om ongemakkelijke situaties te voorkomen voor jou of voor de WWOOFer, maak je op je Whost-profiel best melding van eventuele deelname als individu, familie of gemeenschap aan culturele, politieke of religieuze activiteiten of rituelen. De WWOOFer mag zich nooit verplicht voelen hieraan deel te nemen.

Dat je geen WWOOFers inschakelt ter vervanging van een betaalde werkkracht en dat je aanvaardt dat er geen financiële uitwisseling is tussen WWOOFer en Whost

Een WWOOFer mag nooit een betaalde werkkracht vervangen. Zij bieden je hun hulp vrijwillig aan, en je hebt geen gezagspositie tegenover hen zoals in een gebruikelijke werknemer/werkgever relatie. Een WWOOFer die jou zijn hulp biedt zoals overeengekomen, moet niet betalen voor zijn verblijf of voor het eten. Je moet hen niet betalen voor hun hulp of voor hun persoonlijke uitgaven (zoals bijvoorbeeld reiskosten, ontspanning). Als om een bepaalde reden de WWOOFer je helpt voor meer uren dan was voorzien, dan kan je dit compenseren met een extra verlof en, maar niet met geld.

Het is dus beslist ! Je wil Whost worden ! Het is heel eenvoudig, volg deze stappen :

 • Ik verklaar dat ik ouder ben dan 18 jaar (er is geen leeftijdslimiet).
 • Ik heb gelezen wat er verwacht wordt van mij als Whost en ben hiermee akkoord. (Charter van WWOOF België)
 • Ik ben er van op de hoogte dat mijn lidmaatschap van WWOOF Belgium kan worden stopgezet als ik niet handel volgens de gestelde verwachtingen.

Er zijn geen inschrijvingskosten voor Whosts, maar alle giften zijn natuurlijk welkom op ons rekeningnummer BE08 5230 8057 1713 (TRIOBEBB) bij Triodos.

Om Whost te worden, dien je een bericht te sturen aan het team van WWOOF Belgium, waarin je je naam en adres vermeldt. Vertel ons wat over je activiteiten en over je motivatie om Whost te worden. Het team van WWOOF Belgium zal contact met je opnemen om je profiel te vervolledigen en om met je af te spreken voor een bezoekje. Daarna zal je profiel worden toegevoegd aan de lijst met Whosts op deze site. WWOOFers van over de hele wereld kunnen, tegen betaling van een bijdrage ,deze lijst raadplegen en je contacteren.

Voor je WWOOFers ontvangt, raden we aan volgende tips door te nemen.

Het is aangewezen dat iedereen die bij je woont (partner, kinderen, medebewoners, …) op de hoogte is, voor je WWOOFers bij je ontvangt.

We raden aan om aan elke vrijwilliger zijn lidnummer te vragen vanaf het eerste contact en om hun lidkaart te vragen bij aankomst. Op die manier kan je nagaan dat het om echte WWOOFers gaat.

Dit is belangrijk om uit te sluiten dat je gestoord wordt door niet-leden die de dienstverlening misbruiken.

Informatie die je waarschijnlijk graag van een WWOOFER zou krijgen voor zijn/haar aankomst

 • Waarom kies je voor ons boerderij/voor ons project ?
 • Heb je specifieke interesses ? Wat wil je graag leren ?
 • Welke talen spreek je ?
 • Hoe oud ben je ?
 • Wat is je beroep ? Wat zijn je bezigheden ?
 • Heb je voordien als eens aan WOOFing gedaan ? Hoe lang was toen je verblijf ?
 • Welke vaardigheden heb je ?
 • Hoe lang wil je bij ons verblijven ?
 • Dienen we je ergens op te halen bij je aankomst ?
 • Vind je het leuk initiatief te nemen en soms alleen te werken ?
 • Heb je een rijbewijs ? Welke categorie ?
 • Rook je ?
 • Wat zijn je voedingsgewoontes ?
 • Stoort het je om een slaapkamer te delen ?
 • Ben je ingeënt tegen tetanos/hepatitis ?
 • Heb je bepaalde allergieën, ziektes of handicaps waarvan we op de hoogte dienen te zijn ?
 • Welk soort verzekering heb je ? Ziekteverzekering, ongevallenverzekering, reisverzekering, burgerlijke aansprakelijkheid ?