• Je hebt een oprechte interesse in de biologische landbouw en duurzaame levenspraktijken...
 • Je wil je kennis van deze manier van leven uitbreiden door praktische ervaring op te doen...

...dan ben je waarschijnlijk klaar om een WWOOFer worden !

Via WWOOFing leef en werk je samen met je Whost. Je opent je horizon en zal zonder twijfel een andere kijk krijgen op het leven en je toekomst.

Als je nog vragen hebt of meer informatie wil over Wwoof Belgiê, kijk dan eens op onze Facebook pagina. Hier vind je ook getuigenissen van andere wwoofers. Lees zeker ook eerst onze richtlijnen en gedragscode voor u uzelf inschrijft!

Een warm, droog, proper en veilig onderdak

De accommodatie varieert van de ene Whost tot de andere, het kan gaan van een tent of een eigen kamer tot een caravan, yurt of slaapzaal. In het profiel van de Whost wordt beschreven welke accommodatie aangeboden wordt, maar dit kan variëren afhankelijk van het seizoen en het werk. Het beste is dit vooraf te bespreken als je meer duidelijkheid wil.

Leerervaringen op te doen als onderdeel van je verblijf, door je Whost te helpen met zijn dagelijkse taken

Je doet praktische ervaring op in de biologische landbouw en in de ecologische manier van leven. Je hebt de mogelijkheid om je Whost vragen te stellen over alle aspecten van hun dagelijks leven. In zijn profiel geeft elke Whost een korte beschrijving van zijn activiteiten en van het soort werk dat je kan doen. Het is zeer gevarieerd: landbouw, tuinieren, eco-bouw en zo veel meer. Je kan kiezen voor een Whost afhankelijk van je vaardigheden, de vaardigheden die je wilt ontwikkelen of op basis van je interesses. Landbouw is seizoensgebonden, dus informeer altijd vooraf bij je gastheer/vrouw naar het werk dat aan de orde is tijdens je verblijf.

In staat te zijn om een klacht bij WWOOF België in te dienen als je vindt dat er niet aan je verwachtingen wordt voldaan

Het team bezoekt elke WWOOF België Whost om er op toe te zien dat ze passen in het kader van WWOOF. Er is vertrouwen en respect ten opzichte van WWOOFers. Het is voor ons belangrijk om feedback te krijgen over positieve en negatieve ervaringen. Dit helpt ons onze service te verbeteren. De Whosts worden geacht te voldoen aan bepaalde voorwaarden. Indien dit niet het geval is, zullen gepaste maatregelen worden genomen.

Aangepast eten en drinken te krijgen

In hun profiel kunnen de Whosts vermelden of ze vegetariërs, veganisten of mensen die liever wel vlees eten, kunnen ontvangen. Het is raadzaam dat je je host je normale dieet meldt en hem op de hoogte brengt over mogelijke allergieën of voorkeuren zodat er rekening mee gehouden kan worden. Vele hosts bieden voedsel dat ze zelf produceren. Ofwel kunnen ze een maaltijd voor je koken ofwel dien je zelf te koken met de producten die worden aangeboden. Vergeet niet dat de culturele gewoontes en het voedsel dat in België geproduceerd wordt, kunnen verschillen van wat je meestal gewoon bent. Als je uit het buitenland komt, wees dan bereid je aan te passen.

Altijd met respect behandeld te worden

De relatie tussen Whost en WWOOFer is gebaseerd op onderling vertrouwen en respect. Op geen enkele moment, moet je je ondergeschikt voelen ann je Whost. Als er taken zijn waarbij je je ongemakkelijk voelt, aarzel dan niet om dit te bespreken met je Whost.

Oprecht geïnteresseerd te zijn om te leren over biologische landbouw en duurzaam leven en bereid te zijn praktische taken op te nemen gerelateerd aan deze leefstijl

WWOOFing is niet hetzelfde als een ontspannen vakantie. Het gaat vooral om fysieke arbeid die je mogelijks vervelend en/of saai vindt als je niet geïnteresseerd bent in wat je doet.

Als culturele uitwisseling en goedkoop reizen je prioriteiten zijn, dan ben je op het verkeerde adres. Er zijn andere organisaties die hier beter voor geschikt zijn (Couchsurfing, Workaway ...).

Je in de beste omstandigheden te presenteren om de gevraagde taken uit te voeren

Je moet in goede lichamelijke en geestelijke conditie zijn om de taken die van je verwacht worden uit te voeren. Breng aangepaste kleding mee (bijv. laarzen, regenkleding, handschoenen) want je kunt niet verwachten dat je Whost alles in jouw maat heeft. Je kunt ook boeken en alles wat nuttig is voor je vrije tijd meebrengen,.

Vergeet niet dat je vriendschappelijk wordt ontvangen en dat ook jij je talenten in bepaalde kunstvormen mag aanbieden (muziek, poëzie, fotografie ...), dan kan je altijd een avond vreugde, schoonheid en goed humeur delen.

Over de nodige documenten en visa (indien nodig) te beschikken om WWOOFing in België te kunnen doen en een eigen gepaste verzekering te hebben

WWOOF België kan op geen enkele manier de WWOOFers helpen om reisdocumenten te verkrijgen (bv. Visa). Het is jouw verantwoordelijkheid om de nodige reisdocumenten te regelen en de gepaste verzekeringen af te sluiten.

Je kunt een persoonlijke ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering toevoegen aan je WWOOF België lidmaatschap. Het kost 8 € per wwoofer. Wij raden je ook aan om een medische- en reisverzekering af te sluiten, die je zelf apart kunt aanschaffen. Wij werken samen met PJH Worldwide GlobeHopper, die je een gepersonaliseerde offerte zal bezorgen.

Je eigen veiligheid en die van anderen niet in gevaar te brengen tijdens de activiteiten die je uitvoert

Als WWOOFer kan je niet worden verplicht om voertuigen (trekker, maaidorser etc.) of gevaarlijke machines (kettingzagen, etc.) te gebruiken. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze taken te weigeren als ze je worden aangeboden.

Het privé- en gezinsleven van de Whost met respect te behandelen

De WWOOFer dient gedurende zijn verblijf met respect te leven. Als broederlijk verwelkomd in de familie, dient een WWOOFer de nodige intelligentie, finesse en respect aan de dag te leggen om de rust en privacy van zijn gastgezin te waarborgen.

Je open te stellen voor contact met mensen met een andere cultuur

Er kunnen tussen Whost en wwoofer culturele verschillen zijn op politieke, religieuze, taalkundige en andere vlakken. Deze moeten worden gezien als een kans om opener te worden, onze angsten en vooroordelen achter te laten en om het partnerschap van vertrouwen en respect niet in gevaar te brengen. Het is belangrijk om te leren leven met onze verschillen, en om bewust te zijn van culturele gevoeligheden.

Er mag van jou als WWOOFer niet verwacht worden dat je deelneemt aan activiteiten of rituelen van culturele, politieke of religieuze aard. Indien je je hierover ongemakkelijk voelt, bespreek dit dan met je Whost of met het Belgische WWOOF team.

Overeenkomen dat WWOOF een uitwisseling zonder enige geldelijke tegenprestatie is

Geef uw hulp zoals afgesproken aan de Whosts, dat betekent dat ze accommodatie en eten uitwisselen, ze kunnen je er geen geld voor vragen. Je kunt niet vragen om een financiële beloning van u Whost of om de reiskosten en of andere te dekken. Als je meer uren werkt dan oorspronkelijk gepland, zal je ook geen geld voor overwerken vragen, maar er staat misschien wel een beetje meer vrije tijd of een extra rustdag voor in de plaats.

Te onderhandelen met je Whost voor je aankomst, om de behoeften en verwachtingen van beide partijen te verduidelijken

Wanneer je contact opneemt met een Whost dien je te laten weten waarin je geïnteresseerd bent en alle relevante, praktische informatie door te sturen (de data van je verblijf, dieet gerelateerde voorkeuren, je wensen met betrekking tot accommodatie). Je dient je ook voor te stellen en de vaardigheden, kennis en interesses die je hebt mee te delen.

Wees voorzichtig je vaardigheden overdreven voor te stellen, want dat zal uiteindelijk tot ongemakkelijke situaties leiden. De meeste Whosts verwachten niet dat je al vaardigheden of kennis hebt. Daarom moet je je niet geïntimideerd voelen als je gevraagd wordt taken uit te voeren die je nooit eerder deed.

Het aantal uren te hulpen dat je overeengekomen bent met je Whost

Het aantal uren varieert van de ene Whost tot de andere. In zijn profiel vermeldt de Whost het geschatte aantal uren werk per dag en per week dat van jou verwacht wordt. Dit kan echter variëren en is afhankelijk van het seizoen, het aantal werknemers, het weer, etc.. Er is vaak geen vast uur op een boerderij, de taken en het aantal uren werk kan variëren van de ene dag op de andere. Het werk moet goed en met een positieve instelling worden gedaan. Naast het helpen met het werk op de boerderij kan een WWOOFer ook helpen met elementaire huishoudelijke taken met betrekking tot het verblijf, zoals het dekken van de tafel, de afwas, helpen in de keuken, opruimen, poetsen te zijn, etc. De relatie tussen WWOOFer en Whost is gebaseerds op respect en de wisselwerking dient voor beiden interessant te zijn.

De gegevens van de Whost lijst als prive-informatie te beschouwen en deze niet te delen met niet-leden

Een WWOOFer mag privé gegevens van Whost niet doorgeven aan iemand anders. Het is een kwestie van respect, veiligheid en eerlijkheid. Contactgegevens met anderen delen zodat zij niet het inschrijvingsgeld dienen te betalen aan WWOOF België, verzwakt de organisatie (die wordt gerund door vrijwilligers die afhankelijk zijn van dit inschrijvingsgeld om de operationele kosten te dekken). Het is ook oneerlijk tegenover degenen die hun bijdrage wel betalen, omdat ze een grotere kans hebben hun WWOOF-mogelijkheid te verliezen aan iemand die geen lid is.

Om altijd je WWOOF België lidkaart bij te hebben wanneer je WWOOFing in België doet en deze te tonen aan je Whost bij aankomst of aan iemand die vraagt om ze te zien

Je lidkaart WWOOF België is het bewijs dat je een geregistreerd lid bent en geeft je een aantal rechten :

 • Je heb recht op behoorlijke huisvesting en voedsel in ruil voor je hulp.
 • Het recht om aan de organisatie je positieve en negative ervaringen als wwoofer door te geven.
 • Het recht om je bij een administratieve controle je als wwoofer te bewijzen.

Vooraf voldoende te communiceren met Whosts en elke wijziging van je programma onmiddellijk mee te delen

Probeer om minimum 2 weken voor je gepland verblijf contact op te nemen met een Whost en zo snel mogelijk een aanbod te aanvaarden of te verwerpen. Het is een verplichting om te antwoorden op een bericht van een Whost in een periode van maximaal twee weken. Een Whost die op je verblijf wacht, zal vaak voorbereidingen doen: aankopen van extra voedsel, zich organiseren naar de job die je gaat doen, de dag organiseren om je op te halen, etc. Het is duidelijk dat als je niet binnen een redelijke termijn meldt dat je niet kan komen, dit lastig kan zijn voor de Whost. Bovendien kan het zijn dat een Whost andere WWOOFers weigert, omdat hij reeds aan jou heeft toegezegd.

WWOOF België moet streng zijn op dit punt. Wij vragen onze Whosts ons te informeren als een wwoofer niet reageert op berichten of programmawijzigingen niet tijdig doorgeeft. Deze WWOOFers zullen gecontacteerd worden door ons. Als na een waarschuwing, dit zich herhaalt, kan hun lidmaatschap aan WWOOF België worden stopgezet. We moedigen ook WWOOFers aan die te lang moeten wachten op een ​ ​ antwoord van een Whost (meer dan 2 weken) of die geen reactie krijgen, contact op te nemen met ons zodat we een passende actie kunnen ondernemen.

Je hebt besloten! Je gaat WWOOFEN in België! Lees eerst dit en volg de stappen om je aan te melden...

 • WWOOF België lidmaatschap voor een jaar kost 15 € per persoon.
 • Als je WWOOFED met twee (een koppel of twee vrienden), selecteer dan deze optie, het kost 22 € per jaar voor jullie beiden.
 • Je kunt een persoonlijke ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering toevoegen aan je WWOOF België lidmaatschap. Het kost 8 € per wwoofer.

Wij raden je ook aan om een medische- en reisverzekering af te sluiten, die je zelf apart kunt aanschaffen. Wij werken samen met PJH Worldwide GlobeHopper, die je een gepersonaliseerde offerte zal bezorgen.

1) Geef je akkoord voor het Charter

 

Ik ben me ervan bewust dat, door wwoofer te worden in België (door de inschrijving en het lidgeld te betalen), word ik lid van VZW WWOOF België. Dit betekent dat:

 • Ik stem in met de statuten van de vzw, dat ik het charter heb gelezen en dat ik dit zal respecteren. Charter van WWOOFer
 • Ik 18 jaar of ouder ben en dat ik me ertoe verbind te zorgen voor een afdoende verzekering die mogelijke gezondheidsproblemen, reisproblemen of andere problemen ivm burgerlijke aansprakelijkheid dekt.
 • WWOOF België me enkel toegang verleent tot de actuele lijst van wwoof gastgezinnen (whosts) in België en dat WWOOF België in geen enkel geval verantwoordelijk is bij ongevallen, diefstal of enig ander probleem.
 • Mijn lidmaatschap bij WWOOF België ten allen tijde en zonder terugbetaling kan worden stopgezet indien ik me niet aan het charter houd

2) Inschrijving

Visum nodig voor uw reis naar België? WWOOF Belgium verstrekt geen visum of uitnodigingsbrief. Deze moeten in orde zijn voor de registratie en de betaling van het lidmaatschap. Terugbetaling is in dit geval niet mogelijk.

Persoonlijke ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering (8€ per persoon)
Dit wachtwoord zal dienen voor je aansluiting
CAPTCHA Image
Door op [Verzenden] te klikken, gaat u akkoord met het privacy beleid van WWOOF België.

3) Betaal de bijdrage van 15

4) Vervolledig je profiel

 

Voordat u contact opneemt met een gastheer, raden we je aan de lijst hieronder te lezen. Deze kan u waardevolle informatie en tips geven om uw ervaring succesvoller en plezieriger te maken.

 • Omdat je slechts op één plaats tegelijkertijd kan zijn, contacteer slechts één whost zodat je hun tijd en die van jezelf niet verspilt.
 • Stuur een persoonlijk verzoek aan de host die je het meest interesseert.
 • Houd je e-mails kort en zakelijk.
 • Verzamel alle informatie in één mail – whosts zijn vaak erg bezige mensen.

Voor je telefoneert met je Whost, vergeet niet

 • Houd rekening met het tijdsverschil als je vanuit het buitenland belt.
 • Probeer te bellen tijdens de maaltijd zodat de mensen thuis zijn.
 • Niet na 21 uur bellen.
 • Verwacht niet dat de Whost jouw taal spreekt.

Informatie die mogelijk wil krijgen van je Whost voor je aankomst

 • Hoe kom ik bij de boerderij? Kan ik ergens opgepikt worden?
 • Welke accommodatie heb je voor mij? Moet ik een slaapzak of tent meebrengen?
 • Hoeveel uur per dag en hoeveel dagen per week verwacht je dat ik je help?
 • Welke activiteiten zouden nu moeten gebeuren?
 • Welke taken ga ik alleen of met jou doen?
 • Kan ik mijn eigen werkterrein hebben als ik op lange termijn blijf?
 • Wat zijn de verschillende soorten werk die ik kan leren?
 • Woon je alleen, met een gezin of in een gemeenschap?
 • Zijn er andere WWOOFers of werknemers op dit moment?
 • Heb ik een verbinding met internet?
 • Kan ik ontvangen / bellen?
 • Welke talen spreek je?
 • Mogen mijn vrienden ook komen?
 • Mag ik roken in het huis / op uw eigendom?
 • Kan je voldoen aan de voedingsbehoeften van vegetariërs / veganisten / vleeseters? Je eet altijd biologisch voedsel?
 • Ben je in een afgelegen locatie? Is er een toegankelijke stad of dorp in de buurt, bereikbaar te voet, met de fiets of via openbaar vervoer?
 • Wat voor dingen kan ik doen en zien tijdens mijn vrije tijd? Is er een site van historisch belang, wandelpaden ..?
 • Is er een fiets die ik kan gebruiken?
 • Kan ik mijn kinderen / huisdieren meenemen?